adwokatura

O kancelarii

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na stronie mojej Kancelarii.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jaki również przedsiębiorstw i przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz samorządowych.

Celem kancelarii jest zadowolenie klientów zbudowane w oparciu o wzajemne zaufanie, profesjonalizm oraz przejrzyste zasady.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, wnikliwe przeanalizowanie sytuacji prawnej klienta, jego problemu oraz celu jaki zamierza osiągnąć. Taki model współpracy otwiera drogę do wspólnego sukcesu.

Działając zgodnie z zasadami etyki Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym pozio- mie, przy uwzględnieniu Państwa indywidu- alnych wymagań. Łączymy wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym. Kancelaria po- dejmuje się prowadzenia również spraw precedensowych i nietypowych, wymagających kreatywnego podejścia.

adwokat Kamil Trybuchowicz

kt

Oferta

Obsługa
klienta indywidualnego

 • prawo cywilne
 • prawo spadkowe
 • prawo nieruchomości i lokalowe
 • prawo karne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo sądowe i mediacje
Dowiedz się więcej

Obsługa
podmiotów gospodarczych

 • prawo spółek i korporacyjne
 • prawo upadłościowe
 • prawo budowlane i nieruchomości
 • prawo karne gospodarcze i skarbowe
 • prawo pracy
 • spory sądowe i arbitraż
Dowiedz się więcej

Kontakt

adwokat Kamil Trybuchowicz
Kancelaria Adwokacka

ul. Topolowa 32/3
31-506 Kraków

tel.: 608 124 818, fax: 12 312 02 68

e-mail:kancelaria@trybuchowicz.pl

Informacje

9 października 2019

tydzień przedsiębiorczości

W czasie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (18 – 24 listopada 2019 r.) możesz umówić się z adwokatem, doradcą restrukturyzacyjnym na bezpłatne konsultacje prawne w zakresie: wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności rejestrowania działalności gospodarczej oraz zakładania spółek prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej Innych zagadnień prawnych związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem własnej firmy. Konsultacje będą się odbywały […]

więcej...

12 września 2019

Tarnów

SYNDYK zaprasza do składania ofert na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie ul. Bitwy pod Studziankami 10/82 (KW: TR1T/00120834/8). Cena wywoławcza: 147.000 zł Przedmiotem postępowania jest lokal mieszkalny nr 82 położony na 5 piętrze w budynku nr 10 przy ulicy Bitwy Pod Studziankami w Tarnowie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 […]

więcej...

17 stycznia 2018

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Celem postępowania jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego, które nie zostaną zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Postępowanie w miarę możliwości winno również prowadzić do jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli. Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, przebiega w trzech etapach: 1) […]

więcej...

27 października 2014

Spadek krok po kroku

Z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw i obowiązków przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązku o charakterze prywatnoprawnym i majątkowym, za wyjątkiem tych ściśle związanych z osoba spadkodawcy praz tych które z chwilą śmierci przechodzą na określone osoby – np. objętych zapisem windykacyjnym. W celu […]

więcej...

3 października 2014

Jak znieść współwłasność?

W wyniku pewnych zdarzeń niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której własność tej samej rzeczy należy niepodzielnie do kilku osób – współwłasności. W praktyce współwłasność najczęściej powstaje w sytuacji otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej. Możliwe są również inne sposoby powstania współwłasności: darowizna na rzecz kilku obdarowanych, nabycia udziału […]

więcej...

30 września 2014

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień straży miejskiej

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów sygn. akt I KZP 16/14 rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień straży miejskich (gminnych) do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby która kierowała pojazdem.

więcej...

8 sierpnia 2014

Wyrok sądu najwyższego w sprawie fotoradarów

Notkę zacznę spokojnie choć triumf niebywały, niebywałe następstwa i niebywałą mam satysfakcję jako prawnik. Dziś zostało opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który po przeprowadzeniu 12 marca br. rozprawy w pełnym składzie uznał, że przepis nakazujący właścicielowi pojazdu wskazanie wykroczenia drogowego pod rygorem odpowiedzialności za kolejne wykroczenie jest zgodny z Konstytucją RP.

więcej...