adwokatura

Wyngrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, w zależności od niezbędnego nakładu pracy, złożoności problemu prawnego, czasu trwania sprawy, charakteru współpracy.

Przed przyjęciem sprawy dokonujemy analizy problemu klienta pod kątem szans osiągnięcia zamierzonego celu oraz niezbędnych kosztów. Taki system współpracy umożliwia przewidzenie przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Staramy się aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i przejrzyste dla klienta.

W zależności od potrzeb klienta i jego oczekiwań wynagrodzenie może przybrać formę:

  • wynagrodzenia stałego – wynagrodzenie jest ustalane w stałej kwocie za wykonanie zlecenia, np. wydanie opinii, rejestracja spółki, przygotowanie umowy lub reprezentowanie w konkretnej sprawie. System taki stosowany jest najczęściej jeżeli z góry zachodzi możliwość oszacowania zakresu prac oraz ich czasochłonności.
  • wynagrodzenia wg stawek godzinowych – wynagrodzenie jest ustalane za każdą godzinę pracy. System taki stosowany jest w sytuacji gdy nie ma możliwości oszacowania niezbędnego zakresu pracy oraz ich czasochłonności. Wynagrodzenie może zostać ustalone także jako wynagrodzenie zależne od ilości posiedzeń, rozpraw czy spotkań.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu z limitem lub bez limitu godzin. System taki stosowany jest przy obsłudze stałych zleceń.
  • wynagrodzenie success fee – w pewnych rodzajach spraw, w szczególności precedensowych i nietypowych wynagrodzenie może zostać ustalone w pewnej kwocie podstawowej oraz dodatek za sukces jako ustalony z góry procent.

W celu uzyskania informacji o szacowanych kosztach wynagrodzenia zapraszam do kontaktu z kancelarią osobistego, telefonicznego lub przesyłając wiadomość e-mail. W trakcie osobistej wizyty w kancelarii możecie Państwo bezpłatnie uzyskać wstępną poradę prawną oraz informację o kosztach związanych z prowadzeniem sprawy.